Szkolenie dla pracowników ANR OT w Warszawie nt. obsługi klientów

Nazwa klienta: Agencja Nieruchomości Rolnych

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2015

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

 Szkolenie dla pracowników Agecncji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Warszawie na temat obsługi klientów w realiach ANR