Plan strategiczny Gminy Wojciechowice

Nazwa klienta: Gmina Wojciechowice

Województwo: świętokrzyskie

Rok realizacji: 1997

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: