Strategia Rozwoju Oświaty dla Gminy Parzęczew na lata 2011 – 2016

Nazwa klienta: Urząd Gminy Parzęczew

Województwo: łódzkie

Rok realizacji: 2011

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: