Plan Strategiczny Rozwoju Gminy Olszanica

Nazwa klienta: Gmina Olszanica

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1999

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: