Opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego

Nazwa klienta: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2020

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pod nazwą - Kompleksowy rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim