Plan strategiczny rozwoju Gminy Rymanów

Nazwa klienta: Miasto i Gmina Rymanów

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1998

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: