Wytyczne do sporządzania studiów wykonalności dla projektów inwest.

Nazwa klienta: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Województwo: śląskie

Rok realizacji: 2007

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: regionalny

Rodzaj produktu:


Opis:

Wytyczne do sporządzania studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych w ramach RPO. Województwo śląskie