Plan Strategiczny Rozwoju Gminy Lutowiska

Nazwa klienta: Gmina Lutowiska

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1997

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: