Aktualizacja strategii rozwoju

Nazwa klienta: Miasto i Gmina Lesko

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2007

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: