Strategia Rozwoju Miasta Zamość na lata 2014-2022

Nazwa klienta: Urząd Miasta Zamość

Województwo: lubelskie

Rok realizacji: 2015

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: