Opracowanie programu rewitalizacji

Nazwa klienta: Miasto Lubartów

Województwo: lubuskie

Rok realizacji: 2008

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: