Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Grójec

Nazwa klienta: Miasto i Gmina Grójec

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2003

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: