Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża

Nazwa klienta: Urząd Miejski w Łomży

Województwo: podlaskie

Rok realizacji: 2017

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: