Plan strategiczny rozwoju Miasta Bytomia

Nazwa klienta: Miasto Bytom

Województwo: śląskie

Rok realizacji: 1997

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: