Plan Strategiczny Rozwoju Gminy Siedlisko

Nazwa klienta: Gmina Siedlisko

Województwo: lubuskie

Rok realizacji: 1999

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: