Plan Strategiczny Rozwoju Gminy Jasienica Rosielna

Nazwa klienta: Gmina Jasienica Rosielna

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1997

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: