Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka

Nazwa klienta: Miasto Płock

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2008

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: