Opracowanie Strategii Warszawskiego Parku Technologicznego

Nazwa klienta: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2007

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: nauka

Rodzaj produktu:


Opis:

Projekt z udziałem m. st. Warszawy