Strategia rozwoju Szczecina

Nazwa klienta: Miasto Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Rok realizacji: 2000

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu:


Opis:

przeprowadzenie prac diagnostycznych i projektowych do strategii miasta w 23 grupach branżowo środowiskowych z udziałem ponad 500 uczestników