Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023

Nazwa klienta: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Województwo: małopolskie

Rok realizacji: 2017

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: