Zintegrowana Strategia Rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego

Nazwa klienta: Gmina Mełgiew

Województwo: lubelskie

Rok realizacji: 2012

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny, regionalny

Obszar: infrastruktura, kultura, ogólny, rolnictwo, środowisko, turystyka

Rodzaj produktu: