Strategia Rozwoju Gminy Raciechowice na lata 2011 – 2020

Nazwa klienta: Urząd Gminy Raciechowice

Województwo: małopolskie

Rok realizacji: 2011

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: