Strategia rozwoju

Nazwa klienta: Miasto Kobyłka

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2000

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: