Badanie satysfakcji pracowników instytucji publicznej

Badanie uwzględnia oceny szczegółowych aspektów funkcjonowania instytucji publicznej oraz ich ważność dla poczucia satysfakcji pracowników. Do badania służy narzędzie umożliwiające pomiar wskaźników satysfakcji dla różnych kryteriów dokonywanej oceny.

Produkt dostępny od stycznia 2010 roku.


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta: