Doradztwo przy wdrażaniu strategii komunikacji

Wsparcie doradcze przy wdrażaniu konkretnych rozwiązań zawartych w strategii komunikacji. Obejmuje również rozwój pracowników (kadry kierowniczej i specjalistów) zajmujących się komunikacją społeczną (w tym konsultacjami). Oferta dotyczy jednorazowych szkoleń lub programów obejmujących cykle 3 i 6 miesięczne. Przygotowanie zawodowe, oprócz prezentacji wiedzy teoretycznej i dobrych praktyk, obejmuje praktyczny trening umiejętności w przygotowaniu i prowadzeniu programów z zakresu komunikacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem konsultacji społecznych.

Jest to nowy produkt oferowany od września 2009 roku, który powstał jako rozwinięcie doświadczeń zespołu z prowadzonych dotychczas konsultacji społecznych.


Produkt został zrealizowany dla: