Interwencja w sytuacji kryzysowej

Propozycja obejmuje przygotowanie indywidualnego programu interwencji w sytuacjach konfliktowych, w których niezbędne są działania informacyjne, negocjacyjne i mediacyjne przeprowadzone przez neutralną instytucję, nie będącą stroną w konflikcie.

Jest to nowy produkt oferowany od września 2009 roku, który powstał jako rozwinięcie doświadczeń zespołu z prowadzonych dotychczas konsultacji społecznych.


Produkt został zrealizowany dla: