Program edukacyjny

Obejmuje cykle lub pojedyncze szkolenia mające na celu rozwinięcie wiedzy, umiejętności oraz pożądanych postaw uczestników. Programy edukacyjne obejmują: opracowanie koncepcji, przeprowadzenie oraz ewaluację


Produkt został zrealizowany dla: