Strategia rozwoju Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego

 Strategia rozwoju Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn do 2025 roku

Strategia Rozwoju Gminy Kętrzyn do 2025 roku

Strategia Rozwoju Gminy Barciany do 2025 roku

Strategia Rozwoju Gminy Srokowo do 2025 roku

Strategia Rozwoju Gminy Reszel do 2025 roku

Strategia Rozwoju Gminy Korsze do roku 2025

ZałącznikRozmiar
2015_referencje_KOF.pdf1.03 MB