Zdjęcia

Aktualizacja Strategii Bydgoszczy do 2030 r. 
(źródło: materiały prasowe Urzędu Miasta Bydgoszcz)

więcej

Szkolenie finalizujące 1 fazę Programu Budowania Potencjału w ramach Europejskiego Forum Pacjentów (EPF)

więcej

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m. st. Warszawy

więcej

Projekt Foresight województwa Zachodniopomorskiego

więcej

Konsultacje społeczne przebiegu dróg krajowych nr 16 Ełk - Augustów i nr 65 Ełk- Prostki 2009

więcej

Aktualizacja Strategii Rozwoju dla Miasta Płock 2008

więcej

Konsultacje społeczne I Pan Europejskiego Korytarza Transportowego Via Baltica 2008

więcej

Strategia Produktu Turystycznego Mazowsza 2007

więcej

Strategia Restrukturyzacji Zarządzania Komunalnymi Zasobami Lokalowymi w Gminie Warszawa Centrum (Galeria Porczyńskich) 2000

więcej