Zdjęcia

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m. st. Warszawy

więcej

Projekt Foresight województwa Zachodniopomorskiego

więcej

Konsultacje społeczne przebiegu dróg krajowych nr 16 Ełk - Augustów i nr 65 Ełk- Prostki 2009

więcej

Aktualizacja Strategii Rozwoju dla Miasta Płock 2008

więcej

Konsultacje społeczne I Pan Europejskiego Korytarza Transportowego Via Baltica 2008

więcej

Strategia Produktu Turystycznego Mazowsza 2007

więcej

Strategia Restrukturyzacji Zarządzania Komunalnymi Zasobami Lokalowymi w Gminie Warszawa Centrum (Galeria Porczyńskich) 2000

więcej