Zintegrowana Strategia Rozwoju OF Chorzowa, Rudy Śląskiej, Świętochłowic

 Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku

Strategia rozwoju Chorzowa do 2030 roku