Aktualności

Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2017-2026

W dniu 21 marca 2017 r. ResPublic podpisało umowę na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2017-2026.
 
 
 
W ramach przygotowania Strategii zaplanowanych zostało 8 warsztatów włączających społeczność lokalną w proces jej tworzenia. Do tej pory odbyły się 4 spotkania warsztatowe, które poświęcono tematyce: usług publicznych, warunków i jakości życia mieszkańców oraz potencjału kulturowego i turystycznego Miasta. Uczestniczący w warsztatach mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego przy pomocy moderatorów ResPublic wskazywali na problemy i czynniki rozwojowe miasta oraz wspólnie wypracowywali cele i przedsięwzięcia realizacyjne Strategii.
Kolejne spotkania będą dotyczyły m. in. infrastruktury i środowiska czy rozwoju gospodarczego Nowego Dworu. Wnioski wypracowane podczas warsztatów będą stanowiły uzupełnienie diagnozy uwarunkowań społeczno-gospodarczych Miasta przygotowywanej przez konsultantów ResPublic na podstawie analizy dostępnych danych.
Zakończenie procesu tworzenia Strategii planowane jest na listopad br.