Aktualności

Dwa programy rewitalizacji z województwa podlaskiego wpisane do wykazu

 Zarząd Wójewództwa Podlaskiego zatwierdził kolejne programy rewitalizacji. Wśród nich znalazły się dwa opracowywane przez ResPublic:
 
 - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mońki do 2023 r.,
 - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023.
 
Tym samym, w sumie już 15 programów rewitalizacji opracowywanych przez ResPublic zostało wpisanych do wykazów wojewódzkich.
Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Mońkach oraz Urzędowi Miejskiemu w Łomży,jednostkom współpracującym i projektodawcom za owocną współpracę!