Aktualności

Program budowania potencjału EPF Polska

EPF1.jpg

ResPublic w dniu 14 marca 2017 r. podpisało umowę na wdrożenie I fazy Programu budowania potencjału organizacji pacjentów w Polsce (EPF Capacity Building Programme Poland). Program jest realizowany na zlecenie Europejskiego Forum Pacjentów (European Patients’ Forum – EFP), przy wsparciu Federacji Pacjentów Polskich. Europejskie Forum Pacjentów to europejska organizacja patronacka zrzeszająca organizacje pacjentów działające w sferze zdrowia publicznego, realizująca działania prozdrowotne w całej Europie. Program budowania potencjału organizacji pacjentów został powołany przez EFP w celu wsparcia rozwoju zdolności organizacyjnych i umiejętności z zakresu rzecznictwa wśród organizacji pacjentów, pozwalających im zwiększyć skuteczność w osiąganiu celów i realizacji aspiracji. W ramach umowy ResPublic przeprowadzi działania szkoleniowe, zorganizuje wsparcie w tworzeniu praktycznych narzędzi do zarządzania organizacją oraz zapewni doradztwo w zakresie wypracowania strategii rozwoju dla każdej uczestniczącej w Programie organizacji pacjentów.