Aktualności

Warsztaty z Zespołem Roboczym w Toruniu

 W dniu 11 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkaniu inaugurujące prace nad Strategią Rozwoju Miasta Torunia do 2020 r. z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2023 r. W spotkaniu udział wzięło 109 osób. Zespół Roboczy został podzielony na 3 podzespoły: 

  1. Podzespół ds. społecznych
  2. Podzespół ds. zasobów, infrastruktury i środowiska
  3. Podzespół ds. gospodarki i promocji Miasta

Prace w podzespołach odbyły się w dniach 11, 13, 21 kwietnia 2017. Łącznie udział wzięło 249 osób. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas w opracowaniu wizji, analizy SWOT oraz celów operacyjnych i zadań realizacyjnych.