Aktualności

Za nami spotkanie podsumowujące Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018

W dniach 22-23.11.2018 w Warszawie odbyło się spotkanie dla przedstawicieli 40 klastrów, które uczestniczyły w tegorocznej edycji benchmarkingu. W dwu-dniowym spotkaniu podsumowującym projekt, oprócz koordynatorów klastrów uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Spotkanie obejmowało także konsultacje indywidualne koordynatorów klastrów z ekspertami, na temat wyników danego klastra na tle próby. Jak przebiegało spotkanie? Pierwszego dnia Pan Łukasz Wielec przedstawił całościowe wyniki badania, a następnie zaprezentowały się klastry, które osiągnęły najwyższe wyniki w poszczególnych obszarach badania. Drugi dzień obejmował sesję dobrych praktyk oraz dyskusję na temat perspektyw rozwoju polskich klastrów i kształtu polityki klastrowej. Projekt Benchmarking klastrów, realizowany przez ResPublic i PAG Uniconsult zakończył się 10 grudnia, a wyniki badania będą wkrótce dostępne na stronie internetowej PARP.